Chính sách vận chuyển

Tùy thỏa thuận giữa hai bên theo đơn hàng của người mua hàng mà ký kết hợp đồng giao nhận, vận chuyển.

Cụ thể:

- Khách mua máy móc, thiết bị trên 500kg sẽ được hỗ trợ vận chuyển trong bán kính 25km.

- Khách mua máy móc hơn 1000kg sẽ được hỗ trợ vận chuyển trogn bán kính 50km